• feature1
  Hỗ trợ trực tuyến 24/7

  0974.642.249


 • feature1
  Đổi trả hàng trong ngày

  0974.642.249


 • feature1
  Miễn phí vận chuyển

  0974.642.249

Chúng tôi trên Facebook

Ổn áp Standa 3 pha

Ổn áp Standa 3 pha

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 10KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 10KVA

7.600.000₫
7.700.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 10KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 15KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 15KVA

8.500.000₫
8.700.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 15KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 20KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 20KVA

11.200.000₫
11.300.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 20KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 25KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 25KVA

14.050.000₫
14.150.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 25KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 30KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 30KVA

18.500.000₫
18.700.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 30KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 45KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 45KVA

29.000.000₫
29.200.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 45KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 500KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 500KVA

460.000.000₫
460.200.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 500KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 400KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 400KVA

203.720.000₫
203.920.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 400KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 300KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 300KVA

179.850.000.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 300KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 250KVA.

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 250KVA.

120.000.000₫
120.200.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 250KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 200KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 200KVA

114.600.000₫
114.800.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 200KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 150KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 150KVA

65.900.000₫
66.000.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 150KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 100KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 100KVA

39.000.000₫
42.000.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 100KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân bằng điện 3...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 75KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 75KVA

36.000.000₫
38.000.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 75KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân bằng điện 3...
Xem nhanh
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 60KVA

Xem nhanh

Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 60KVA

33.000.000₫
35.000.000₫
Ổn áp Standa Cân Bằng Pha 60KVA . Ổn áp, Biến áp Cân bằng Pha tích hợp, cân bằng điện...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 150kva 3 pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 150kva 3 pha

65.900.000₫
70.000.000₫
Ổn áp Standa 150kva 3 pha Ổn áp Standa 150kva 3 pha chính...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 100kva 3 pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 100kva 3 pha

52.500.000₫
52.700.000₫
Ổn áp Standa 100kva 3 pha Tổng kho phân...
Xem nhanh
Standa 100kva 3 pha dải 160V-430V

Xem nhanh

Standa 100kva 3 pha dải 160V-430V

52.500.000₫
52.800.000₫
Standa 100kva 3 pha dải 160V-430V Hiện nay, dòng ổn áp Standa 100kva 3 pha...
Xem nhanh
Standa 100kva 3 pha dải 260V-430V

Xem nhanh

Standa 100kva 3 pha dải 260V-430V

41.000.000₫
41.200.000₫
Standa 100kva 3 pha dải 260V-430V Ổn áp Standa 100kva dải 260v-430v là...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 60kva 3 pha dải 160V-430V

Xem nhanh

Ổn áp Standa 60kva 3 pha dải 160V-430V

33.000.000₫
33.200.000₫
Ổn áp Standa 60kva 3 pha dải 160V-430V Là dòng ổn áp 3...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 60kva 3 pha dải 260V-430V

Xem nhanh

Ổn áp Standa 60kva 3 pha dải 260V-430V

27.600.000₫
27.700.000₫
Ổn áp Standa 60kva 3 pha dải 260V-430V Ổn áp Standa 60kva là...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 60kva 3 pha

Xem nhanh

Ổn áp Standa 60kva 3 pha

27.600.000₫
27.700.000₫
Ổn áp Standa 60kva 3 pha Máy ổn áp Standa 60kva 3 pha...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 160V-430V

Xem nhanh

Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 160V-430V

29.000.000₫
29.200.000₫
Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 160V-430V Là dòng ổn...
Xem nhanh
Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 260V-430V

Xem nhanh

Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 260V-430V

26.000.000₫
26.200.000₫
Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 260V-430V Ổn áp Standa 45kva 3...
Xem nhanh