Biến áp Standa 3 pha

Biến áp Standa 3 pha

Biến áp Tự Ngẫu Standa 40kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp Tự Ngẫu Standa 40kva 3 pha

13.999.000₫
22.000.000₫
Biến áp Tự Ngẫu Standa 40kva 3 pha-Dùng để hạ áp từ 380V xuống 220V/200V Trong 2 loại...
Xem nhanh
Biến áp standa 560kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

Xem nhanh

Biến áp standa 560kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

94.999.000₫
113.000.000₫
Biến áp standa 560kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V Biến áp Standa 560kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 560kva Dùng Cho Máy CNC

Xem nhanh

Biến áp standa 560kva Dùng Cho Máy CNC

94.999.000₫
113.000.000₫
Biến áp standa 560kva Dùng Cho Máy CNC Biến áp Standa 560kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 560kva Tự Ngẫu

Xem nhanh

Biến áp standa 560kva Tự Ngẫu

96.999.000₫
113.000.000₫
Biến áp standa 560kva Tự Ngẫu Biến áp Standa 560kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 560kva Cách Ly

Xem nhanh

Biến áp standa 560kva Cách Ly

98.999.000₫
113.000.000₫
Biến áp standa 560kva Cách Ly Biến áp Standa 560kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 560kva Dây Đồng 100%

Xem nhanh

Biến áp standa 560kva Dây Đồng 100%

92.999.000₫
123.000.000₫
Biến áp standa 560kva Dây Đồng 100% Biến áp Standa 560kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 400kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

Xem nhanh

Biến áp standa 400kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

84.999.000₫
93.000.000₫
Biến áp standa 400kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V Biến áp Standa 400kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 400kva Dùng Cho Máy CNC

Xem nhanh

Biến áp standa 400kva Dùng Cho Máy CNC

84.999.000₫
93.000.000₫
Biến áp standa 400kva Dùng Cho Máy CNC Biến áp Standa 400kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 400kva Tự Ngẫu

Xem nhanh

Biến áp standa 400kva Tự Ngẫu

86.999.000₫
93.000.000₫
Biến áp standa 400kva Tự Ngẫu Biến áp Standa 400kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 400kva Cách Ly

Xem nhanh

Biến áp standa 400kva Cách Ly

88.999.000₫
93.000.000₫
Biến áp standa 400kva Cách Ly Biến áp Standa 400kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 400kva Dây Đồng 100%

Xem nhanh

Biến áp standa 400kva Dây Đồng 100%

72.999.000₫
83.000.000₫
Biến áp standa 400kva Dây Đồng 100% Biến áp Standa 400kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 320kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

Xem nhanh

Biến áp standa 320kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

54.999.000₫
63.000.000₫
Biến áp standa 320kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V Biến áp Standa 320kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 320kva Dùng Cho Máy CNC

Xem nhanh

Biến áp standa 320kva Dùng Cho Máy CNC

54.999.000₫
63.000.000₫
Biến áp standa 320kva Dùng Cho Máy CNC Biến áp Standa 320kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 320kva Tự Ngẫu

Xem nhanh

Biến áp standa 320kva Tự Ngẫu

56.999.000₫
63.000.000₫
Biến áp standa 320kva Tự Ngẫu Biến áp Standa 320kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 320kva Cách Ly

Xem nhanh

Biến áp standa 320kva Cách Ly

68.999.000₫
83.000.000₫
Biến áp standa 320kva Cách Ly Biến áp Standa 320kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 320kva Dây Đồng 100%

Xem nhanh

Biến áp standa 320kva Dây Đồng 100%

52.999.000₫
53.000.000₫
Biến áp standa 320kva Dây Đồng 100% Biến áp Standa 320kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 250kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

Xem nhanh

Biến áp standa 250kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

39.999.000₫
43.000.000₫
Biến áp standa 250kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V Biến áp Standa 250kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 250kva Dùng Cho Máy CNC

Xem nhanh

Biến áp standa 250kva Dùng Cho Máy CNC

39.999.000₫
43.000.000₫
Biến áp standa 250kva Dùng Cho Máy CNC Biến áp Standa 250kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 250kva Tự Ngẫu

Xem nhanh

Biến áp standa 250kva Tự Ngẫu

39.999.000₫
53.000.000₫
Biến áp standa 250kva Tự Ngẫu Biến áp Standa 250kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 250kva Cách Ly

Xem nhanh

Biến áp standa 250kva Cách Ly

39.999.000₫
53.000.000₫
Biến áp standa 250kva Cách Ly Biến áp Standa 250kva 3...
Xem nhanh
Biến áp standa 250kva Dây Đồng 100%

Xem nhanh

Biến áp standa 250kva Dây Đồng 100%

39.999.000₫
43.000.000₫
Biến áp standa 250kva Dây Đồng 100% Biến áp Standa 250kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 200kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

Xem nhanh

Biến áp standa 200kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V

34.999.000₫
43.000.000₫
Biến áp standa 200kva Đổi Nguồn 380V xuống 220V/200V Biến áp Standa 200kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 200kva Dùng Cho Máy CNC

Xem nhanh

Biến áp standa 200kva Dùng Cho Máy CNC

34.999.000₫
43.000.000₫
Biến áp standa 200kva Dùng Cho Máy CNC Biến áp Standa 200kva ...
Xem nhanh
Biến áp standa 200kva Tự Ngẫu

Xem nhanh

Biến áp standa 200kva Tự Ngẫu

36.999.000₫
53.000.000₫
Biến áp standa 200kva Tự Ngẫu Biến áp Standa 200kva 3...
Xem nhanh

Tìm nhanh: On ap standa | standa 1 pha | standa 10kva | standa 15kva | Standa 20kva | standa 5kva | standa 3kva | standa 7,5kva | on ap Standa | bộ đổi nguồn

 • feature1
  Hỗ trợ trực tuyến 24/7

  0974.642.249


 • feature1
  Đổi trả hàng trong ngày

  0974.642.249


 • feature1
  Miễn phí vận chuyển

  0974.642.249

Chúng tôi trên Facebook