• feature1
  Hỗ trợ trực tuyến 24/7

  0974.642.249


 • feature1
  Đổi trả hàng trong ngày

  0974.642.249


 • feature1
  Miễn phí vận chuyển

  0974.642.249

Chúng tôi trên Facebook

Biến áp Standa 3 pha

Biến áp Standa 3 pha

Biến áp Standa 560kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 560kva 3 pha chính hãng

80.000.000₫
80.400.000₫
Biến áp Standa 560kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 560kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 400kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 400kva 3 pha chính hãng

58.000.000₫
58.200.000₫
Biến áp Standa 400kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 400kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 320kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 320kva 3 pha chính hãng

52.000.000₫
52.200.000₫
Biến áp Standa 320kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 320kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 250kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 250kva 3 pha chính hãng

46.000.000₫
46.200.000₫
Biến áp Standa 250kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 250kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 80kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 80kva 3 pha chính hãng

19.000.000₫
21.000.000₫
Biến áp Standa 80kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 80kva 3 pha dùng...
Xem nhanh
Biến áp Standa 6kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 6kva 3 pha chính hãng

3.500.000₫
5.850.000₫
Biến áp Standa 6kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 6kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 10kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp Standa 10kva 3 pha

5.195.000₫
7.370.000₫
Biến áp Standa 10kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 10kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 15kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp Standa 15kva 3 pha

12.000.000₫
13.000.000₫
Biến áp Standa 15kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 15kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp tự ngẫu Standa 15kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp tự ngẫu Standa 15kva 3 pha

12.000.000₫
13.000.000₫
Biến áp tự ngẫu Standa 15kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 15kva 3 pha dùng...
Xem nhanh
Biến áp 3 pha Standa 15kva 100% dây đồng

Xem nhanh

Biến áp 3 pha Standa 15kva 100% dây đồng

12.000.000₫
13.000.000₫
Biến áp Standa 15kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 15kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 20kva 3 pha chính hãng

Xem nhanh

Biến áp Standa 20kva 3 pha chính hãng

9.599.000₫
13.480.000₫
Biến áp Standa 20kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 20kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 20kva

Xem nhanh

Biến áp Standa 20kva

9.599.000₫
13.480.000₫
Biến áp Standa 20kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 20kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp đổi nguồn Standa 20kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp đổi nguồn Standa 20kva 3 pha

9.599.000₫
13.480.000₫
Biến áp Standa 20kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 20kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 25kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp Standa 25kva 3 pha

9.600.000₫
14.790.000₫
Biến áp Standa 25kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 25kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp Standa 30kva 3 pha

Xem nhanh

Biến áp Standa 30kva 3 pha

11.600.000₫
17.900.000₫
Biến áp Standa 30kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 30kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp standa 50kva

Xem nhanh

Biến áp standa 50kva

14.999.000₫
23.000.000₫
Biến áp standa 50kva Biến áp Standa 50kva 3 pha dùng để đổi nguồn cho các thiết...
Xem nhanh
Biến áp standa 60 kva

Xem nhanh

Biến áp standa 60 kva

16.800.000₫
25.000.000₫
Biến áp Standa 60kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 60kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp standa 100kva

Xem nhanh

Biến áp standa 100kva

28.000.000₫
32.000.000₫
Biến áp Standa 100kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 100kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp standa 150 kva

Xem nhanh

Biến áp standa 150 kva

32.000.000₫
45.500.000₫
Biến áp Standa 150kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 150kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh
Biến áp standa 200kva

Xem nhanh

Biến áp standa 200kva

40.200.000₫
61.900.000₫
Biến áp Standa 200kva 3 pha chính hãng Biến áp Standa 200kva 3 pha dùng để đổi...
Xem nhanh