• feature1
  Hỗ trợ trực tuyến 24/7

  0974.642.249


 • feature1
  Đổi trả hàng trong ngày

  0974.642.249


 • feature1
  Miễn phí vận chuyển

  0974.642.249

Chúng tôi trên Facebook

Ổn áp Standa 1 pha - Ổn áp Standa 1 pha chính hãng

Ổn áp Standa 1 pha chính hãng do Công ty Cổ phần Standa Việt Nam sản xuất.

Máy được làm 100% bằng dây đồng dẫn điện tốt, tổn hao điện ít.

Sản phẩm được dùng để ổn định điện áp 220v cho điện sinh hoạt đảm bảo sự ổn định cho thiết bị điện trong gia đình. Giúp các thiết bị chạy đủ công suất, ổn định, tuổi thọ cao.

Máy có nhiều tùy chọn về công suất và dải điện áp đầu vào phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Hotline tư vấn, hỗ trợ trực tiếp 0974.642.249

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 1KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 1KVA Chuẩn Chính Hãng.

1.800.000₫
1.900.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 1KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 2KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 2KVA Chuẩn Chính Hãng.

1.800.000₫
1.900.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 2KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 3KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 3KVA Chuẩn Chính Hãng.

2.200.000₫
2.300.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 3KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 4KVA Chuẩn Chính Hãng.

Liên hệ
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 4KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 5KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 5KVA Chuẩn Chính Hãng.

3.200.000₫
3.300.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 5KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 7.5KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 7.5KVA Chuẩn Chính Hãng.

4.200.000₫
4.300.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 7.5KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 50KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 50KVA Chuẩn Chính Hãng.

22.000.000₫
22.200.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 50KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 30KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 30KVA Chuẩn Chính Hãng.

16.000.000₫
16.200.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 30KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 25KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 25KVA Chuẩn Chính Hãng.

13.600.000₫
13.700.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 25KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 20KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 20KVA Chuẩn Chính Hãng.

11.600.000₫
11.700.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 20KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 15KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 15KVA Chuẩn Chính Hãng.

8.900.000₫
9.000.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 15KVA Chuẩn Chính Hãng. Ổn áp...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 1KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 1KVA Chính Hãng

1.200.000₫
1.300.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 1KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 1KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 2KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 2KVA Chính Hãng

1.800.000₫
1.900.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 2KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 2KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 3KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 3KVA Chính Hãng

2.200.000₫
2.300.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 3KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 3KVA...
Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 4KVA Chính Hãng

Liên hệ
Đánh giá về Ổn áp Standa 4KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 4KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 5KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 5KVA Chính Hãng

3.200.000₫
3.300.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 5KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 5KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 7.5KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 7.5KVA Chính Hãng

4.200.000₫
4.300.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 7.5KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 7.5KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 50KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 50KVA Chính Hãng

22.000.000₫
22.200.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 50KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 50KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 30KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 30KVA Chính Hãng

16.000.000₫
16.200.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 30KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 30KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 25KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 25KVA Chính Hãng

13.600.000₫
13.700.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 25KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 25KVA...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 20KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 20KVA Chính Hãng

11.600.000₫
11.700.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 20KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 20KVA là mẫu...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 15KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 15KVA Chính Hãng

8.900.000₫
9.000.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 15KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 15KVA là mẫu...
Xem nhanh
Đánh giá về Ổn áp Standa 10KVA Chính Hãng

Xem nhanh

Đánh giá về Ổn áp Standa 10KVA Chính Hãng

5.200.000₫
5.300.000₫
Đánh giá về Ổn áp Standa 10KVA Chính Hãng .Hiện nay Ổn áp Standa 10KVA...
Xem nhanh
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 10KVA Chuẩn Chính Hãng.

Xem nhanh

Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 10KVA Chuẩn Chính Hãng.

5.200.000₫
5.300.000₫
Cách Phân Biệt Ổn áp Standa 10KVA Chuẩn Chính Hãng. ...
Xem nhanh