Tỷ giá

Tỷ giá

Đối tác

Hình ảnh công ty

Bạn đã chọn mua 1 Sản phẩm

Chi tiết

TK số : 00205875851

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Mua hàng

Danh sách các mặt hàng đã chọn :

ChọnHình ảnhMã sản phẩmĐơn giáSố lượngThành tiền
P2837.468.500 7.468.500
     

Tổng tiền : 7.468.500 VNĐ

Bằng chữ : Bảy triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm đồng